Hotel Prime Bytom

2 niezadaszone place 40, 50 os.

+48 724 00 0 024

Katowice, Strzelców Bytomskich 87, 41-914 Bytom, Polska
+48 724 000 024
+48 32 782 17 82
https://www.facebook.com/hotelbytomprime/
http://www.hotelprime.pl/
lokal weselny