Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i ochrony danych osobowych (dalej: Polityka) obowiązuje w odniesieniu do wszelkich informacji, jakie spółka BRIDAL Sp. z o.o. (dalej: spółka) może otrzymać od użytkownika podczas korzystania z dowolnej ze stron i usług spółki (dalej: usługi). Korzystanie z usług, jak również rejestracja na stronach Spółki, oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na niniejszą Politykę i zawarte w niej warunki przetwarzania danych osobowych; jeśli nie wyrażają państwo zgody na te warunki, nie należy korzystać z usług.

W ramach niniejszej Polityki po pojęciem „dane osobowe” rozumie się: dane osobowe podawane przez użytkownika samodzielnie podczas rejestracji (tworzenia konta użytkownika) lub podczas korzystania z usług, w tym dane osobowe użytkownika.

Informacje niezbędne do dostarczania usług lub innych świadczeń są specjalnie wyszczególnione. Pozostałe informacje są dostarczane przez użytkownika dobrowolnie.

Spółka nie ma obowiązku sprawdzać wiarygodności danych osobowych podawanych przez użytkownika i nie weryfikuje ich prawidłowości.

Mimo tego firma zakłada, że użytkownik podaje wiarygodne i pełne informacje osobowe i je aktualizuje.

Informacje osobowe

Spółka gromadzi i przechowuje wyłącznie dane osobowe konieczne do świadczenia usług.

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez spółkę w następujących celach:

Dane osobowe użytkownika są traktowane jako informacja poufna za wyjątkiem przypadków dobrowolnego przekazania przez użytkownika informacji o użytkowniku publicznego udostępnienia nieograniczonej liczbie osób.

Spółka nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić (zaktualizować, uzupełnić) podane dane osobowe lub ich część w osobistej części odpowiedniej usługi.

Na prośbę użytkownika administracja może usunąć podane w ramach utworzonego konta dane osobowe. W takim wypadku użytkownik ma świadomość i zgadza się na to, że takie usunięcie może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

Ochrona danych osobowych użytkowników

Spółka podejmuje konieczne działania organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników.

Ze swej strony Użytkownik także powinien podejmować odpowiednie działania dla ochrony własnych danych.

Zmiana Polityki prywatności

Spółka ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności. Przy wprowadzaniu zmian w niniejszym wydaniu jest podawana data ostatniej zmiany. Nowe wydanie Polityki wchodzi w życie w chwili jej publikacji, jeżeli nowe wydanie nie stanowi inaczej.

Obowiązujące wydanie zawsze znajduje się na stronie pod adresem: http://slubowisko.pl/page/privacy/

Data wydania: 25.06.2016