Gościniec Żurawiec

+48 695 93 6 444

Poznan, Żurawiec 1a, Żurawiec, Polska
+48 695 936 444
https://www.facebook.com/Go%C5%9Bciniec-%C5%BBurawiec-205382029520357/
http://zurawiec.com/
lokal weselny

Sala weselna Gościniec Żurawiec w mieście Poznaniu

Nadaje się do imprez